Friday, July 21, 2017

Vad är arkivet?


Sverigefinländarnas arkivs logga

Vad är Sverigefinländarnas arkiv?

Sverigefinländarnas arkiv har som uppgift att bevara dokument rörande sverigefinskt liv och verksamhet samt stödja och främja sverigefinskt kultur och forskning. Arkivet grundades 1977 och kulturnätverket GOTTLUND stödjer arkivets verksamhet. Medlemmarna består av sverigefinska, finska och svenska föreningar, företag och enskilda människor.

Arkivet är idag ett nationellt minoritetsarkiv och medlem i Svenska Arkivsamfundet. Arkivmaterialet, d.v.s. dokument, bilder, filmband, ljudband, levnadsberättelser, finns idag i Riksarkivet Arningedepån och i Eskilstuna stadsarkiv.Se: http://riksarkivet.se/arninge

I Sveriges Riksarkiv har man deponerat ca.110 hyllmeter arkivmaterial rörande finnarnas historia i Sverige. I Eskilstuna finns arkivmaterial i Arkivhuset ca 100 hyllmeter.

Det äldsta dokumentet i arkivet är från år 1894 från mötet där man grundade Stockholms finska förening.

Sverigefinländarnas arkiv ingår även i Eskilskällan. Eskilskällan är ett samarbete mellan arkiv, bibliotek och museer i Eskilstuna. Se: http://eskilstuna.se/sv/Uppleva-och-gora/Eskilskallan—lokalhistoriskt-kallmaterial-2/

Vi samlar och bevarar föreningsmaterial såsom protokoll, verksamhetsberättelser och räkenskaper. Det finns material som är producerat i Sverige av finskspråkiga radio- och TV-redaktioner.

Samlingarna innehåller mängder av bilder, band, livsberättelser och sverigefinländska tidningar. Vi tar emot material från enskilda personer och föreningar.

En forskarsamling om migration och minoriteter finns tillgänglig för intresserade.

På lokalnivå finns det material om finnarnas liv och verksamhet i Sverige på många olika lokalarkiv och bibliotek.

Multimedia -arkiv

Sverigefinländarnas arkiv är en multimedia – arkiv. Idag digitaliserar vi olika material och skapar bild-, ljud-, och dokumentdatabaser. Med hjälp av databaserna kan vi helt annat sätt tillgängliggöra vårt arkivmaterial via portalen.

Informationscentrum och nätverket

Vi arbetar som ett informationscentrum rörande sverigefinländarnas minoritetsfrågor och finska språkets revitalisering genom att lyfta upp sverigefinsk historia och framhäva sverigefinsk kultur och språk med hjälp av t.ex. bildberättelser.

Till nätverket ingår samordnare för förvaltningsområden för finska språket. För närvarande är antalet finska förvaltningsområdet 59.

Dessutom har vi vårt eget nätverk, nätverket Gottlund.

Arkivet främjar kultur och forskning i form av traditionskampanjer och fältarbete. Vi har anordnat s.k. traditionstävlingar bland metall- och grovarbetare, sjukvårdspersonal, lärare och elever. Dessa har resulterat i publicerandet av böcker och utställningar.

Vi står av till tjänst för information och forskning. En viktig del av vår verksamhet är också att synliggöra sverigefinnarnas historia och kultur genom att producera utställningar och bedriva publiceringsverksamhet i samarbete med föreningar och företag.

Projektverksamhet

Sverigefinländarnas arkiv utvecklar sin verksamhet via olika projekt i samarbete med våra medlemmar. Just nu 2015 har vi på gång tre projekt:

 

toptan içgiyim antika,kadıköy antika,eski eşya