Saturday, August 19, 2017

Använd arkivet


 

Var finns arkivmaterialet?

Arkivmaterialet finns i Riksarkivets depå i Arninge, Eskilstuna Arkivhus och på arkivets hemsida. Materialet kan användas för forskning, utställningar och publikationer. Upplysningen om arkivets tillgänglighet finns i Eskilstuna stadsarkivets databas, I Nad (Nationell Arkivdatabas), i Riksarkivets Depå i Arninge.

Arkivet är sökpart även i ”sök i våra förteckningar” på Eskilskällan: http://eskilstuna.se/sv/Uppleva-och-gora/Eskilskallan—lokalhistoriskt-kallmaterial-2/

Vad kan man hitta i Sverigefinländarnas arkiv?

I Sverigefinländarnas arkiv finns originalhandlingar, t ex protokoll, verksamhetsberättelser, bilder, berättelser och tidningar. Äldsta dokumentet är från 1894 från mötet då Stockholms finska förening grundades. Arkivbildare finns hos arkivets hemsida.

Vi har även en digital bilddatabas där det finns bilder från 1950-talet till våra dagar. En del bilder finns på hemsidan på bildbank. I arkivet finns även böcker , litteratur och undersökningar om sverigefinnarnas historia, kultur, identitet och samhällsliv.

Finnarnas historia i Sverige

Historikern Kari Tarkiainen har skrivit två band om finnarnas historia i Sverige. Del 1, medeltiden-1809, behandlar det gemensamma rikets tid då inflyttarna från Finland var svenska undersåtar och Del 2, 1809-1944, behandlar tiden då inflyttarna var ryska undersåtar eller finska medborgare. I tredje del är redaktören professor Jarmo Lainio. I denna bok beskrivs tiden efter 1945. I tretton artiklar beskriver forskare framför allt den finskspråkiga befolkningen i Sverige. Det finns även historik, t ex finska föreningen Olofström har publicerat boken ”Dessa våra stigar till Olofström”, Stockholm 2014.

Vem kan deponera materialet hos oss?

Vi tar emot material från föreningar och enskilda människor. Om du vill
deponera material hos oss, ta kontakt till oss.

Sverigefinländarnas Arkiv
Kriebsensgatan 4
Box 17
Se- 631 02 Eskilstuna
E-post: erkki@arkisto.org

 

toptan içgiyim antika,kadıköy antika,eski eşya