Saturday, August 19, 2017

Arkivhuset i Eskilstuna


SP_A0090[1]

Bild: Rauno Vaara

Var finns arkivmaterialet?

Arkivmaterialet finns i Riksarkivets depå i Arninge, Eskilstuna Arkivhus och på arkivets hemsida. Materialet kan användas för forskning, utställningar och publikationer.

Upplysningen om arkivets tillgänglighet finns i Eskilstuna stadsarkivets databas, I Nad (Nationell Arkivdatabas), i Riksarkivets Depå i Arninge. Materialet finns sökbart även i Eskilskällans hemsida, ”sök i våra teckningar”: http://eskilstuna.se/sv/Uppleva-och-gora/Eskilskallan—lokalhistoriskt-kallmaterial-2/

Vad kan man hitta i arkivet?

I Sverigefinländarnas arkiv finns originalhandlingar, t ex protokoll, verksamhetsberättelser, bilder, berättelser och tidningar. Äldsta dokumentet i arkivet är från 1894 från mötet då Stockholms finska förening grundades. Arkivbildare och arkivförteckningar finns hos arkivets hemsida.

Vi har även en digital bilddatabas där det finns bilder från 1950-talet till våra dagar. En del bilder finns på hemsidan på bildbank.

I arkivet finns även böcker och undersökningar om sverigefinnarnas historia, kultur, identitet och samhällsliv.

Arkivet producerar även tvåspråkiga utställningar. Se: http://www.arkisto.org/digitala-arkivet/historisk-utstallning-2/

Finnarnas historia i Sverige

Historikern Kari Tarkiainen har skrivit två band om finnarnas historia i Sverige. Del 1, medeltiden-1809, behandlar det gemensamma rikets tid då inflyttarna från Finland var svenska undersåtar och Del 2, 1809-1944, behandlar tiden då inflyttarna var ryska undersåtar eller finska medborgare. I tredje del är redaktören professor Jarmo Lainio. I denna bok beskrivs tiden efter 1945. I tretton artiklar beskriver forskare framför allt den finskspråkiga befolkningen i Sverige.

I Sverigefinländarnas arkiv finns även historik. Finska föreningen i Olofström har publicerat bl.a. boken ”Dessa våra stigar till Olofström”. Tryck författarens bokmaskin Stockholm 2014.

Vem kan deponera materialet hos oss?

Vi tar emot material från föreningar och enskilda människor. Om du vill deponera material hos oss, ta kontakt till oss.

Arkivhuset i Eskilstuna/Sverigefinländarnas Arkiv
Kriebsensgatan 4
Box
17 Se- 631 02 Eskilstuna
E-post: Erkki Vuonokari, arkivchef ,

E-post: erkki@arkisto.org          Seppo Pesonen, kontaktperson i Eskilstuna, E-post: sepetus@spray.se

 
Sökning: http://gymnasieskolor.eskilstuna.se/varkiv
 Arkivbildare/Arkistonmuodostajat/ Sverigefinländarnas arkiv
 Föreningar, Institutioner / Yhdistykset, Laitokset

(2010-01-12) Eskilstuna Arkivhus / Eskilstunan Arkistotalo

Arkivbildare som finns i Sverigefinländska arkivet har registrerats hos stadsarkivets databas. I Eskilstuna stadsarkiv finns även andra arkivbildare som finns i stadsarkivets egna samlingar. Även deras arkivbildare finns härunder. Alla olevat yhdistykset löytyvät Eskilstunan Arkistotalosta/kaupunginarkistosta. Arkistonmuodostajat on rekisteröity kaupunginarkiston tietokantaan. Eskilstunan kaupunginarkistolla on myös omia kokoelmia ruotsinsuomalaisista ja sotalapsista. Myös kaupunginarkiston arkistonmuodostajat löytyvät alla olevasta luettelosta Föreningar, Institutioner / Yhdistykset, Laitokset D Diskussionsföreningen -62/ Keskusteluseura-62 F Finska Bildkonstnärernas Förening /Ruotsinsuomalaisten kuvataiteilijoiden yhdistys Finska Pensionärer i Botkyrka/ Botkyrkan Eläkeläiset Finska Filmklubben i Stockholm Finlandssvenskarnas Riksförbund/ Suomenruotslaisten Keskusliitto Finska Föreningen i Stockholm/ Tukholman Suomalainen Yhdistys Finska Föreningen i Eskilstuna/Eskilstunan Suomi-Seura Finska Föreningen i Köping / Köpingin Suomalainen Yhdistys Finska Föreningen Kaleva/Suomi-Seura Kaleva Finsk-svenska utbildningsrådet 1986-1987/ Suomalais – ruotsalainen koulutusneuvosto Finska Riks / Ruotsinsuomalaisten ammattiteatteri Finska Klubben i Spånga / Spångan Suomi – Kerho Finska Psykiatriska mottagningen / Suomalainen psykiatrinen vastaanotto Finsk-svenska utbildningsråd/ Suomalais-ruotsalainen koulutusneuvosto Finskspråkiga hem- och skolaförening /Suomenkielinen koti- ja kouluyhdistys c Föreningen för Finska Studerande i Stockholm (FFSS)/ Tukholman Suomalaiset Opiskelijat (TSO) Finska krigsveteraner i Stockholm /Tukholman suomalaiset sotaveteraanit I Idrottsföreningen OTAVA/ Urheiluseura OTAVA L LKAB:s finskspråkiga medarbetare/ Paikallisradion toimittajat P Pensionärsföreningen Pursi/ Eläkeläisseura Pursi R Riksförbundet Finska Föreningar i Sverige (RFFS)/Ruotsin Suomalaisseurojen keskusliitto 1989(RSKL) / Riksförbundet Finska Studentföreningar i Sverige/ Ruotsinsuomalaisten Opiskelijoiden Keskusliitto S Sverigefinska samrådsdagar/ Sverigefinländarnans Delegation/ Ruotsinsuomalaisten neuvottelupäivät/Ruotsinsuomalaisten valtuuskunta Sverigefinska skolan i Järva/ Järvan Ruotsinsuomalainen Koulu (Lilja-koulu) Sverigefinska teaterfonden/ Ruotsinsuomalainen teatterirahasto 1988 Sveriges Finska Lärarförbund (SfiL)/ Ruotsinsuomalainen opettajaliitto (RSO) Smedjebackens Pensionärsförening/ Smedjebacken eläkeläisyhdistys 1981-1996

U Upplands-Väsby finskspråkiga hem– och skolaförening/ Upplands – Väsbyn suomenkielinen koti – ja kouluyhdistys Ö Österbottningar, Jönköpingsgille Eskiltuna stadsarkivets arkivbildare Eskilstuna stadsarkivet har följande arkivbildare, som finns i deras egna samlingar / Eskilstunan kaupunginarkiston omissa kokoelmissa olevat arkistonmuodostajat Förteckningar om detta material finns även hos Sverigefinländarnas arkiv, Stockholm / Luettelot näistä arkistonmuodostajista löytyvät myös Ruotsinsuomalaisesta arkistosta A ABF:S Finska Blandade Kör (Handlingarna avlämnades av ABF:s Eskilstunaavd, förtecknades april 1978) E Eskilstunaungdomens Finlandsdag F Finska Föreningen i Eskilstuna (Handlingar avlämnades till stadsarkivet den 27 november genom Gunnar Finlandssvenska Föreningen i Västra Mälardalen (Handlingarna avlämnades till stadsarkivet 1995 genom Asta Aalto) Finspråkiga socialdemokratiska föreningen (Handlingarna avlämnades den 2 sep.1996 genom Anneli Fallgren, Eskilstuna)
G Granberg, Eskilstuna och förtecknades februari 1999) H Hjäpkommitten för Finlands barn i Eskilstuna Husby-Rekarne lokalkommitte av nationalinsamling för Finland (Lokalkommitten bildades vid ett möte på Husby Värn 1940. Arkivalierna har överlämnats av Eskilstuna ABF-avdelning) L Lokalkommitten för Finlandshjälpen i Torshälla Representantskapets för kulturella Finlandsveckor
Enskilda personer /Personarkiv Pirjo Eriksson Eeva Honkakangas Paavo karppinen/ Finska Föreningen Kaleva Aapi Lohiniva Maija-Liisa Jokinen Pertti Kopsa Kalervo Kujala Leena Ohlsson Leena Paalanen Markku Peura Juhamatti Pelkonen/Viikkoviesti Paavo Raunisto Aira Marketta Salonen Paula Sandelin Tyyne Seppä Anita Sällberg Pertti Toukomaa Rauni Tranesjö Leena uusitalo/Tukholman Suomikoti Klasu Viking
Referensbibliotek av Sverigefinländarans arkiv (Böcker,historik, undersökningar , tidskrifter, tidningar, svrigefinsk litteratur, bibliografier,Finlands historia etc som finns i stadsarkivet i Eskilstuna) Tidningar/Lehtiä och tidningsurklipp Invandrartidningar och tidskrifter i Sverige 1976. Invandrartidningar och tidskrifter i Sverige 1982. Finska språket i Sverige 1980-1981, 1984.Suomen kieli Ruotsissa 1980-1981, 1984/ Föreningen Norden. Norden yhdistys Kulturtidskriften 1986 Liekki: Ruotsinsuomalaisten kulttuurilehti 1975-1982, 1984-1985, 1998 LOIHI: Nro 4/98, 3/99, (LRSKY:Länsi-ruostin suomalainen kirjottajayhdistys/VSFSF: Ruotsinsanomat Nr 71, 14.4.2005 Ruotsinsuomalainen 1970-1973, 1975-1980. Siirtolaisuus/Migration, julkaisijana Siirtolaissusinstituutti, Turku 1974-1980. (S) Siirtolaisuus 1974-1984/Migration 1974-1984.(S) Siirtolaisuus/Migration 1974-1982.(S) Sverigefinländarnas kulturtidning. (S) Tidningsurklipp från Köping 1979-1981.(S) Viikkoviesti Nr 40, 25.11.1998. (S) Västsveriges Finska skrivarförening).(S) Böcker utgivna av Sverigefinländarnas arkiv Hitsikissa hiipii uniin.Ruotsinsuomalaisten metallityöläisten kertomuksia pakkosulautuksen vuosilta. Toimitus/redaktion Erkki Vuonokari,Juhamatti Pelkonen. Kansi taiteilija Markku huovla. Tukholma 1989. On natten smyger svetsloppan in i sömnen: Sverige-finska metallarbetarnas berättelser om tvångssimileringens tidevarv.Opublicerad. Översättningen Anita Sällberg. (S) Man kan vara tvåländare också…Sverigefinnarnas väg från tystnad till kamp/Markku Peura & Tove Skutnabb-Kangas Luokan kynnyksen yli. Ruotsinsuomalaiset kirjoittavat kouluhistoriaa.(2st) Pekka Suutari, Götajoen Jenkka. Tanssimusiikki Ruotsinsuomalaisen identiteetin rakentajana.Ruotsinsuomalaisten arkiston julkaisuja 4.Suomen Etnomusikologisen Seuran julkaisuja 7. Kansi Markku Huovila. Helsinki 2000. Artiklar, Bibliografier, Undersökningar, Statistik Arja Airaksinen, En uppsats om Uddevallafinnar som flyttade till Sverige under åren 1956-1958. Are the Finns in Sweden an Ethnic Minority-Finnish parents talk about Finland and Sweden 1987/Tove Skutnabb-Kangas. Att forska om språkliga minoriteter/Erling Wande (red). Invandrar- och minoritetsfrågor. Nordisk bibliografi/David Schwarz Invandrar- och minoritetsforskning m m. En bibliografi/David Schwarz Linguicism rules in education, part 1, Robert Phillipson & Tove Skutnabb-Kangas. Linguicism rules in education, part 2, Robert Phillipson & Tove Skutnabb-Kangas. Finska språket i sverige.Suomenkieli Ruotsissa/Föreningen Norden. Norden yhdistys (S) Fältstudierrapport av Terttu Birane 1997/1998, ”Han som ser I alla hjärtan neder, nog förstår han ock vad finnen beder”. Svensk-finsk radio och TV i din tjänst, (statistik).(S) Sverige finländare och Medier 1999, Diagram.(S) Sverige finländare, Viikkoviesti. (S) Statistiska meddelanden.(S) Siirtolaiselämää/Magdalena Jaakkola. Saamelaiset, sovinnolliset sopeutujat. Svenskfinlands sönderfall/Thomas Rosenberg. Ruotsin hallitukselle vähemmistöksi julistautuminen.(S) Tabeller från folk- och bostadsräkningen 1985.(S) Kuluttajana Ruotsissa/Tietoja maahanmuuttajille/Konsumentverket, konsument i Sverige/finska. Att vara finländare i Metall. Problem-Uppfattningar-Attityder./Eleil Söderlund 1970. Finsktalande barn på svenska daghem/Socialstyrelsen 1979.Språkligt tänkande, Tvåspråklighet och undervisning av minoritetsbarn/Erkki Virta utbildningsdepartementet. ”Quemado också är bra” Om svenska som andra språk i förskolan/Eva Eckerbrant Cantillo och Kerstin Nauclér, Göteborgs Universitet SPRINS rapport 34, 1986. Levnadsförhållanden: Invandrarnas levnadsförhållanden 1975. Forskning och debatt om tvåspråkighet/Christina Bratt Paulston skolöverstyrelsen. Ruotsinsuomalaisia taiteilijoita, Sverigefinska konstnärer/Matti Isoviita Finska invandrare i Sverige 1974/Tarja-Liisa Leiniö Från lag till bruk/Ingegerd Municio Finska krigsbarn/Lillemor Lagnebro
Elever som deltagit i finskspråkig utbildning i gymnasieskolan i Stockholm/Riitta Erikssson Työvoimaministeriö/Ministry of labour: Siirtolaistutkimuksia 1 1973/Elina Haavio-Mannila, Kari Hietala, Magdalena Jaakkola, Kimmo Mikkola ” 2 ” /Siirtolaisuustutkimusten koordinointiryhmä 3 ” / Jukka Tissari ” 4 ” / ” 5 1974/Sirkka-Liisa Heikkinen ” 6 ” /Veikko Savela ” 7 ” /Kari Hietala ” 8 ” /Jouko Lind ” 9 1975/Kaarina Lehtonen ” Language survival: A study of language contact, language shift and language choice in Sweden/Sally Boyd Department of linguistics, University of Göteborg. De nya Trollhätteborna En socialpsykologisk studie av Finländare-Ugandaindier, invandrare i Trollhällan. Göteborgs Universitet. Korutonta kertomaa/Pertti Toukomaa Etnisk bostadssegregation/Lillemor Andersson Brolin Komiteamietinnöt/kommittebetänkande Komiteanmietintö/Kommittébetänkande: 1971:B 19 Kieliturvakomitean mietintö 1972:B 119 Siirtolaisasiain neuvottelukunnan mietintö I. 1973:124 Betänkande av 1972 års kommission för svensk lärarutbildning. 1974:64 Siirtolaisasiain neuvottelukunnan mietintö II. 1976:49 ” ” III. 1976:81 ” ” IV. 1977:65 Arkistotiomikunnan mietintö, Betänkande av arkivkommissionen. 1978:60 Kieliohjelmakomitean mietintö, Betänkande avgivet av språkprogramkommittén. 1979: Svenska emigrationskommitténs delbetänkande. 1980:24 Svenska emigrationsbetänkande, Suomenruotsalaisen siirtolaisuuskoimtean mietintö. 1980:63 Siirtolaisasiain neuvottelukunnan mietintö V. 1980:63 Betänkande V avgivet av delegationen för emigrantärenden. 1985:47 Siirtlaisasiain neuvottelukunnan mietintö VIII. Betänkande VIII avgivet av delegationen för emigrantärenden. 258:24 SM U 1978:26 Grundskolan och gymnasieskolan 1977/78. Invandrarundervisning. Sverigeingermanländarnas historia/Sveriges ingermanländska riksförbund SIR. Ingermanlands historia Studiematerial för studiecirkel. Värmlandsfinnar. Om finnskogens historia och kultur/Sulo Huovinen Kultamaa ja Kotimaa/Taisto Hujanen (2st) Työvoiman kansainvälisen muuttoliikkeen mekanismi/Ronald Wiman
På spaning efter en tydlighet/Thomas Rosenberg Skyddsmurar/Aleksandra Ålund Invandrarbarn/Anna-Greta Heyman Invandrarbarnen och skolan/Mohamed Chaib & Jonas Widgren Vi fick chansen…/Donita Finell & Anna-Greta Heyman Kansallinen kulttuuri strategiana/Kati Laine-Sveiby
Utvärdering av den pedagogiska utvecklingsverksamheten för finskspråkiga elever i Botkyrka grundskolor/Pirjo Janulf Historik och Verksamhetsberättelser Botkyrka 1998. (S) Boråsin Suomi-Seura 1953 -15- 1968 Boråsin Suomi-Seura 1953 -25- 1978 Finngötar 10 v 1971-1981. (S) Finländare i Göteborg, Rapport i anslutning till utställningen Finsk Sisu i Göteborg 17/5-2/11 1980 + bilaga. (S) Finländare i Stockholm 1983.(S) Föreningen Svenska Österbottningari i Stockholm 25 år. Finska Församlingen i Stockholm och dess kyrka. Några anteckningar av Vilh Montell(S) Finska psykiatriska mottagningen, Serafens vårdcentral: Verksamhetsrapport 1985. Hallstahammarin Suomalaiset 1977/Finländare i Hallstahammar 1977. (S) Hallstahammarin Suomalainen seura 1955-1980. Hälleforsin suomalaisasutus. (S) Hallstahammarin suomenkieliset sosiaalidemokraatit 5 v, 19.1.1875-19.1.1980. Muistelmia ja muuta mukavaa/Minnen och annat roligt Sisu Sumppu 9/90 (S) Skinnskattebergin Suomi-Seura 25 vuotta. (S) Skinnskattebergin Suomi-Seura 20 vuotta 1965-1985. (S) Syyräläinen: Suran Suomi Seura 20 v 1979.(S) Suomalainen Kirkko 250 v/Finska Kyrkan 250 år.(S) SOS.DEM. Nro 1/80, Hallstahammarin suomenkieliset sosiaalidemokraatit. Ruotsinsuomalaisten vaiheita/Arvo Ylärakkola.(S) Tukholman Suomalaiset.(S) ” ” ” ” ohjelma/Program. RSKL Västmanlandin piiri 1966-1976/RFFS Västmanlands distrikt 1966-1976. 258:16 Trollhättans Finska-Förening 10 års krönika. RSKL:n Etelä Norrlannin piiri, Yhteenveto 15-vuotisesta toiminnasta/RFFS:s Södra Norrlands distrikt, sammandrag av 15- årig verksamhet. Ruotsin Suomalainen Opettajayhdistys RSO/Sverige Finska Lärarföreningen SfiL. Föreningen Svenska Österbottningar i Stockholm 1952-1977. 80 vuotta ruotsinsuomalaista siirtolaistoimintaa/Arvo Ylärakkola ( 2st) Isänmaan pakolaiset/Heikki Kekkonen & Manu Paajanen. Canadan rakentajat/Wm Eklund Elämänpeli. Spelet om livet/Thord Fjällström & Marja-Riitta Ritanoro Tukholman Suomalainen Seura, 45-vuotiskertomus 1894-1939/Volmar Bergh Rutosin Suomalainen Ortodoksinen seurakunta 1958-1968/Martin Juhkam Ruotsin Suomalainen Ortodoksinen seurakunta 20 vuotta. Sveriges finska Ortodoksa församling 20 år. Finlandssvenska Nylänningar berättar Siirtolaisvaiheita. Köping Suomalaisia-Finländare i Köping 1950-1980/Aapi Lohiniva Berättelser om finländare i Norberg 1944-1986/Kertomuksia suomalaisista Norbergissa 1944-1986/Norbergs kommun Uuden maan haaveet. Drömmar i det nya landet/Pekka Turunen Suomen historia Isak Rossin memoriaali kapinan valmisteluista suomessa 1742-1743. Testamenttini Suomen köyhällistölle/N.R av Ursin Ruotsinsuomalaista kulttuuria ja järjestötoimintaa/Sverigefinsk kultur och föreningsverksamhet Ruotsinsuomalainen puhelinluettelo ja palveluhakemisto 1984-1985/Telefon och servicekatalog för finländare i Sverige 1984-1985. Pikku-Suomen suurlaulukirja Suomalaisen osakunnan laulukirja/Finska nationens sångbok. Sirkka Erikssons minnen om när hon kom till Gävle. Sirkka Eriksson: Det är ingen forntid jag minns, men så i grunden annorlunda än sättet att leva på. Suomalainen teatteri Ruotsissa/Kultuurineuvoston selvitys 1977:2. Ruotsinsuomalaisia 1992 Sverigefinländare/EDICOM Publikationer Ruotsinsuomalaisia 1995 Sverigefinländare/EDICOM Publikationer Ruotsinsuomalaisia vaikuttajia 1995/Finländare i det svenska samhället/EDICOM Publikationer Suomalaisuus ruotsissa/Jukka-Pekka Lappalainen Sverigefinnar och finlandssvenskar/Svenska Finlands Folkting Sverigefinnar och deras organisationer/Nordiska Rådet

Käsikirjoituksia ja muistelmia Broschyrer, bl a RSKL. Seurakuntatyön toimikunta, ote pöytäkirjasta/protokollsutdrag. 10 v kronikka. Kalle Tallgren (kuvert). Johan Granebarkin käsikirjoitus teookseen Ihantala 14.9.1944/Johan Granebarks manuskript till boken Ihantala 14.9.1944. Utbildningsradion i Stockholm 1980. Ruotsinsuomalaista kaunokirjallisuutta Taiteilija ja hänen arvoisa kaverinsa herra hevosmuurahainen. Kokoelma satuja, joita Trollhättanin peruskoulu ja lukion oppilaat kirjoittivat keväällä 1994. Samling sagor som Trollhättans grundskole- och gymnasieelever skrev våren 1994. Maija-Liisa Mattila Voitettu kaamos, Ruotsinsuomalaisia runoja. Dikter Läntiseltä rannalta, Ruotsinsuomalainen runoantologia. Dikter Lyran, Kirnu/Pentti Arjopalo Suma/Gunnar Kieri. Kuu sulatti hopeansa, Runoja/Månen smälte sitt silver,Dikter/Hilkka Makkonen-Alm. Jätkän stressit/Rauno Räntynen. Lasijoutsenen lento/Sirpa Saranpää. Mustat laulut/Aappo I Piippo. Tule Leevi fölhjyyn, Markkyksen evankeliumi tornionlaaksoksi/översättning Bengt Pohjanen. Varjot väistyvät/Marjut Marjamaa. Puro, Bäcken. Ihantala 14.9.1944/Johan Granebark Kokoelma ruotsinsuomalaisia novelleja. Noveller Vieraisiin/Antero Pitkänen Villit linnut, novelleja ja kertomuksia/Kalervo Kujala. Noveller och berättelser Amerikan suutari/Viljam Rantonen Vem känner morgondagen/Martta Martinlompolo Ken tietäis huomisen/Martta Martinlompolo Evard Gylling/Arvo Ylärakkola Nälkävuosien siirtolaiset/Asser Riarbäck Kaarisilta, Bågbron/Seija Heikka Bastuasbetos/Wäinö Pietikäinen Kun Ruotsi pysähtyi/Kalervo Kujala Kunula/Antero Pitkänen Kamaripirtiltä, muisteluksia Tornion murtheella, Tornedalica nr 13/William Snell S´oon valehtelematon tosi, Tornedalica 27, 1979/Ragnar Lassinantti Låt fantasin flöda, Dikter av Albyskolans finska elever. Iltalamppu, Kvällslampan/GSEY:n kirjoituskerho/Göteborgs Finska Pensionärsföreningens Skrivarklubb. Antaa kaikkien päivien tulla/Alli Grönroos Elämän äänet ympärillä/Alli Grönroos Vieraissa kuin kotona/Alli Grönroos Hunajan maa osa II, vieraisiin/Antero Pitkänen Kiertokulu, Kretslopp/Viitaniemi & Martinsson Bäää, äggen i redet. Dikter och berättelser av barn i Askebyskolan. Teräslilja-Stållilja (2st) Saatanan suomalaiset/Hannu Ylitalo Arkistomateriaalia/Arkivmaterial Arvo Ylärakkolan kokoelma,/samling, Ruotsinsuomalaisten haastatteluja (nauhoja)/Sverigefinska intervjuver (band). Arvo Ylärakkolan kokoelma,/samling, Ruotsinsuomalaisten haastatteluja (nauhoja)/Sverigefinska intervjuer (band). Arvo Ylärakkolan kokoelma, Luettelo 1. Ulkosuomalaiset sanomalehdet ja aikakauslehdet/Samling. Tove Skuttnabb-Kangas kokoelma/Samling, Artikkeleita/artiklar. ”Lehtiä kirjastoon”: Liekki, Tiedote/”Tidningar till biblioteket” . Muuta kirjallisuutta Sports pioneers, A history of the Finnish-Canadian amateur sports federation 1906-1986. Siirtolaisuusbibliografia/Koivukangas & Toivonen Solna AIF:s styrelsemötesprotokoll 1937-1939 Solna AIF:s flickors protokollsbok 1936-1937, enstaka protokoll. 258:16 Suomalainen ruotsissa 1966/Ruotsin instituutti, Svenska institutet. Suomalainen ruotsissa 1971/Ruotsin instituutti, Svenska institutet. Ny i Sverige 1969/Svenska institutet. Sadekesän kirjeitä/Marjatta Väänänen Suomalaiset jäämeren rannoila/Maija-Liisa Kalhama Grannspråk och minoritetsspråk i Norden/NU 1975:32. Tornilaakson vuosikirja 1995, Tornedalens årsbok 1995. Ruotsin Suomalaiset: Nykyhetki ja tulevaisuus. Tutkimuksia, puheenvuoroja, kannanottoja. Utvandringen från Finland till Sverige genom tiderna.Siirtolaisuus suomesta Ruotsiin kautta aikojen/Olavi Koivukangas Siirtolaisuus- ja ulkomaalaistilastot/Jouni Korkiasaari Är dom annorlunda/Marja-Leena Turunen Elever med finska som hemspråk/Riitta Eriksson & Gun Sandström Rakkaat kotimaat/Marjatta Keskinen Suomen asema Ruotsin valtakunnassa/Camilla Nemlander-Sjöberg Finland i det svenska riket/Sulo Huovinen Utrikesresor, arbetsvandringar och flyttningar i Finland och Vasa län 1861-1890/Eric de Geer & Holger Wester. Suomalainen ruotsissa. Finländare i Sverige/Ruotsin instituutti, Svenska institutet. Tal av President Urho Kekkonen till finländare i Sverige/Föreningen i Norden Toiselta puolen lahden. RSKL (Sångbok) Broschyr: Satsa på tvåspråkighet-sikta mot framtiden. Panosta kaksikielisyyteen-tähtää tulevaisuuteen. Tumbagymnasiets finsk-svenska samhällsvetenskapsprogrammet med Östersjöprofilering. Tumban lukion suomalais-ruotsalainen Itämeren alueeseen suuntautuva opinto-ohjelma. Scandinavian population studies 6:1 Migration.

toptan içgiyim antika,kadıköy antika,eski eşya