Tuesday, April 25, 2017

Mikä on arkisto?


Ruotsinsuomalaisten arkiston logo

Mikä on ruotsinsuomalaisten arkisto?

Ruotsinsuomalaisten arkisto perustettiin vuonna 1977. Päätehtävänä on tallentaa ruotsin-suomalaisten elämään ja toimintaan liittyviä dokumentteja sekä tukea ja edistää ruotsinsuomalaista kulttuuria ja tutkimusta. Aineistoa on Ruotsin valtionarkistossa ja Eskilstuanssa arkistotalolla.

Arkiston jäsenet ovat ruotsinsuomalaisia, suomalaisia ja ruotsalaisia yhdistyksiä ja yrityksiä.

Kulttuuriverkosto Gottlund tukee arkiston toimintaa. Verkoston kautta voivat yksityiset ihmiset olla arkiston jäseniä. Arkisto toimii myös yhteistyössä suomen kieltä edistävien hallintoalueiden kautta. Kts: http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/manniska-och-samhalle/nationella-minoriteter/suomeksi/Pages/hallintoalueet.aspx?keyword=hallintoalueet

Arkisto on kansallinen vähemmistöarkisto ja se on jäsenenä Arkistoyhteisössä ( Svenska Arkivsamfundet) , Kansanliikearkistojen Liitossa ( Folkrörelsernas Arkivförbund) ja Ruotsinsuomalaisten valtuuskunnassa (Sverigefinländarnas Delegation). Kts Ruotsinsuoamlaisten valtuuskunta: http://www.sverigefinne.nu/index.html

Arkistomateriaali koostuu dokumenteista, kuvista, äänityksistä, kirjoista, lehdistä ja kertomuksista. Nykyisin Ruotsinsuomalaisten arkisto tallentaa alkuperäisaineistoa Eskilstunan kaupunginarkistoon. Arkiston aineistoa voi myös etsiä Eskilskällanin kautta: http://eskilstuna.se/sv/Uppleva-och-gora/Eskilskallan—lokalhistoriskt-kallmaterial-2/

Ruotsinsuomalaisten arkisto on myös momimedia-arkisto. Arkistolla on digitaalinen kuva-arkisto ja arkistoa julkaistaan porttaalin kautta. Arkistolla on oma virtuaalinen kirjastonsa ja taide- ja filmigalleria.

Tehtävät

Arkiston tehtävät on säännöissä luokiteltu seuraavalla tavalla:

 • Tallentaa ruotsinsuomalaisten elämään ja toimintaan liittyviä dokumentteja
 • Toimia monimedia – arkistona, joka säilyttää ja julkaisee digitaalista aineistoa ja multtimediatuotteita.
 • Työskennellä informaatiokeskuksena koskien ruotsinsuomalaisten vähemmistökysymyksiä ja kielten elvyttämistä
 • Edistää kulttuuria ja tutkimusta esimerkiksi perinnekampanjoiden ja kenttätyön avulla.

Kokoelmat

 • Vanhin asiakirja on Tukholman Suomalaisen Seuran perustamisasiakirja vuodelta 1894
 • Järjestöaineistoja kuten pöytäkirjoja, toimintakertomuksia ja tiliasiakirjoja
 • Radio- ja televisiotoimittajien luovuttamaa aineistoa
 • Valokuvia, ääninauhoja, elämäkertoja ja lehtiä
 • Tutkimuskokoelmia siirtolaisuudesta ja vähemmistöistä

Palvelut

 • Ottaa vastaan aineistoa yksityisiltä ihmisiltä ja järjestöiltä
 • Pitää yllä ja kehittää porttaalia: www.arkisto.org
 • Harjoittaa julkaisutoimintaa yhteistyössä järjestöjen, yhteisöjen ja yritysten kanssa
 • Palvelee tiedonhankintaa ja tutkimusta
 • Järjestää näyttelyjä

Ruotsinsuomalaisten arkisto
Monimedia – ja informaatiokeskus

Kontaktitiedot:
Ruotsinsuomalaisten arkisto
Kriebensgatan 4
Box 17
Se-631 02 Eskilstuna

E-post: erkki@arkisto.org

toptan içgiyim antika,kadıköy antika,eski eşya